Chants de dévotion

Groupe Sundaram

Volume 4

Face A : Gajavandana Gajanana • Jai Jai Jai Ma • Om Jai Jai Guru • Namah Parvati Pataye Hara Hara • Krishna Bhajo Krishna Bhajo • Durge Jai Durge Jai Sai Bhajan Bina Sukha Shanti Nahi

Face B : Bolo Bolo Sab Mil Bolo • Yug Yug Ke Avatar Tumhiho • Brahman-da Nayaka Baba • Shiva Shiva Hara Hara • Madhusudana

Retour catalogue édition